Menu

Alupol Films, podmiot zależny od Alupol Packaging S.A. informuje, że w dniu 06.07.2015 podpisał z Kampf Schneid- und Wickeltechnik GmbH & Co. KG, ...

2015-07-06

W dniu 1.02.2016 Alupol Films Sp. z o.o., podmiot zależny od Alupol Packaging S.A., otrzymał kolejne zezwolenie nr 209/2016 z dnia 1 lutego 2016 r., na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej Krakowski Park Technologiczny. Wartość wydatków (kosztów kwalifikowanych) objętych tym zezwoleniem wyniesie od 90 do 117 mln zł. Wydatki te zostaną poniesione przez Alupol Films Sp. z o.o. do dnia 31.12.2022 roku. Inwestycja zostanie zrealizowana na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Oświęcimiu, a głównym celem nowego przedsięwzięcia, będzie zwiększenie mocy wytwórczych w zakresie produkcji i uszlachetniania folii z tworzyw sztucznych. Powyższa inwestycja wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rynku w zakresie zwiększenia mocy produkcyjnych Segmentu Opakowań Giętkich i jest zgodna z jego długookresową strategią rozwoju.

Aktualności