Alupol Films Sp. z o.o. jest jedną ze spółek Grupy Kapitałowej Grupa Kęty S.A.