Produkcja cylindrów rotograwiurowych

Specjalizujemy się w produkcji wklęsłodrukowych cylindrów drukarskich. Posiadamy własne studio repro, zajmujące się obróbką plików potrzebnych do grawerowania cylindrów.

Do istotnych zadań działu należy rozpracowanie wzoru, umożliwiające wytworzenie formy drukowej z jakością i kolorystyką odpowiadającą zatwierdzonej cyfrowej odbitce próbnej. Reprodukcja kolorów została oparta na oprogramowaniu ArtPro, Pakiecie Adobe i Corel. W celu utrzymania wysokich wymagań jakościowych i kolorystycznych stosuje się system GMG oraz system certyfikowania wydruków próbnych UGRA/FOGRA.

Na terminowość i wysoką jakość realizowanych zleceń ma wpływ posiadanie trzech zautomatyzowanych linii produkujących cylindry drukarskie.